Ons verhaal begint op 14 maart 2018. Een Pano reportage over luchtvervuiling op school laat de ouders van de betrokken school verontwaardigd achter. Samen beslissen ze dat de beste manier om deze verontwaardiging te uiten is om over te gaan tot actie. Net als elke vrijdag drinken de ouders samen koffie. Niet meer op de speelplaats, maar op straat.  Ze protesteren tegen de dominantie van de auto, verkeersonveiligheid en luchtvervuiling. Het blijft niet bij één school.

Nu zijn we een jaar later en willen we de Filter Café beweging doen groeien tot buiten de Belgische grenzen. Van 15 maart tot aan de Europese verkiezingen vragen we je om samen met ons te protesteren, voor gezonde lucht voor onze kinderen!

Doe mee

Health report

Wil je meer weten over de gevolgen voor onze gezondheid?

Wil je meer weten over de effecten van NO2 op onze gezondheid? En die van onze kinderen?

Lees er alles over in dit rapport.

Manifest

Wat zijn onze voorstellen?

HELP, IK STIK!

Maximale grens van 20 μg/m3 stikstofdioxide in ALLE scholen!

  1. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil de auto terugdringen om de leefkwaliteit te verhogen. Verhoogde leefkwaliteit wordt bereikt door betere luchtkwaliteit, hogere verkeersveiligheid en ander gebruik van openbare ruimtes. Het moet beter, de Low Emission Zone is too little, too late.
  2. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil verkeersvrije schoolstraten.
  3. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil een andere modal split inzake mobiliteit. Het aandeel openbaar vervoer, fietsverkeer en voetgangersverkeer is te klein in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik, ... in vergelijking met andere steden (vb. Amsterdam, Kopenhagen, Wenen, ...)
  4. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil een globaal, hoofdstedelijk fietsnetwerk dat alle wijken en scholen ontsluit. De benodigde ruimte hiervoor gaat ten koste van autoweginfrastructuur. Dit globaal netwerk telt geen onveilige oversteekplaatsen.
  5. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil een beter openbaar-vervoernetwerk. De geplande investeringen in de uitbouw van het openbaar-vervoernetwerk moeten versneld worden uitgevoerd.
  6. Elektrisch vervoer moet gepromoot worden (taxi, bus, laadpalen, fiscaliteit, resterend autoverkeer, ...).
  7. Geen investeringen in bestaande weginfrastructuur zonder investering in openbare ruimte en openbaar vervoer (vb. renovatie van de tunnels moet gepaard gaan met globale herziening van de ruimte erboven).
  8. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil consistente, groene openbare ruimtes.
  9. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil een fijnmazig netwerk van meetstations die de luchtkwaliteit monitoren.
  10. FILTER-CAFÉ-FILTRÉ wil actieve sensibilisering inzake milieu, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en mobiliteit.

Ready?
Go!